5.24. Склад

Единица, принадлежаща на даден търговски обект и формиращ наличност по артикули. Характеризира се с:

  • Име
  • Търговски обект, към който принадлежи
  • Група (служи за удобно филтриране по групи складове от различни обекти