7.13. Оферта

мощен инструмент за създаване на оферти към клиенти визуален редактор за настройка на шаблона на всяка оферта групиране на оферираните стоки във визуални блокове резюмиращи блокове (с общи суми) следене на статуси на офертите (нова, изпратена, приключена) следене на резолюция на офертите (приета, отхвърлена, преработена) създаване на версии на офертите лесно създаване на сметки от оферти