7.1. Сметка

Tова е документ, който се създава при извършване на операция “продажба”. Той описва фактическата сделка. Съдържа информация за артикули, количества и цени.

Основни възможности: - гъвкави ценови правила за определяне на продажни цени на база период, търговски обект, клиент, артикул, категория, други - зачисляване на сметка към клиент и представител - определяне на отстъпки

При приключване на смета изтегля количества от склада. За да бъде платена, трябва да бъде асоцирана с плащане

Виж също