7.8. Фирма

Определя юридическото лице, което стопанисва даден търговки обект. Характеризира се с :

  • Свободно име

  • Данни за фактура (включително начален номер и допълнителен текст)

  • Данни за контакт (телефон, факс, email)

  • Банкови сметки