7.10. Вътрешни заявки

Вътрешно фирмени заявки между отделни търговски обекти, отдели, складове или други единици. Бързо създаване на прехвърляне от заявка