7.17. Ценово правило

Ценовите правила се използват за модифициране на крайната продажна цена на артикул чрез определяне на правила.

Виж също