7.18. Отдалечени поръчки

подаване на поръчки от един търговски обект в друг - подходящо при кръстосано обслужване на клиент от няколко търговски обекта в една сметка. следене на статусите на изпратените поръчки отчитане на поръчките Примерно използване: поръчка от бар се подава за изпълнение към ресторант, намиращ се наблизо