7.26. Зареждане

Това е складова операция​, която отразява физическото получаване на стока от доставчик. Нейното финализиране извършва складова операция - т.е. добавя наличност в склада. Тя може да бъде набрана свободно или да бъде трансформирана от заявка към доставчик (с цел избягване на грешка).

Основни възможности:
  • водене на номеклатура на доставчиците

  • въвеждане на доставни цени за изчисляване на себестойност, печалба и други

  • използване на договорени цени

  • запазване на оригинални имена на стоките

  • прикачане на сканирани документи или други файлове

Виж също