2.2.1. Зареждане

Разглеждане на зареждания

  • Склад » Зареждания » Отворени От тук можете да видите отворените към момента зареждания, които все още не са заредени в склада.

  • Склад » Зареждания » Затворени От тук можете да видите затворените(завършените) вече зареждания.Те вече са вкарани и отразени в склада.

  • Склад » Зареждания » Всички От тук можете да видите както отворените, така и затворените зареждания.