Корекция на зареждане

Приключено зареждане Не може да бъде изтрито. Информацията в него може да бъде коригирана(без склада) или изтрита, но за да можете да го направите НЕ трябва да сте правили ревизия с дата и час след тези на зареждането.

За да получите описания по-горе резултат можете да използвате следните стъпки:

  1. Отивате на Склад > Зареждания > Затворени, избирате зареждането, което искате да редактирате.

  2. Отивате на бутон “Редактиране”.

  3. Правите корекциите

  4. Или изтривате редовете с артикулите(по този начин зареждането ще остане празно, с нулева стойност).

  5. Записвате

Резултат:

Имате коригирани стойности на зареждането -бройки, цени или ако сте изтрили информацията в него, имате празно зареждане с нулеви стойности. Т.е от склада са извадени заприходените преди това бройки.