2.2.5. Ревизии

Ревизията е една от най-важните складови операции в дейност на един обект. С помощта на ревизия се задава началното състояние на обекта и се внасят корекции по фактическото количество на стоките. След операция Ревизия се приема, че новото състояние на складовата наличност съответства на реалното количество.

За ваше улеснение можете да ползвате “бланка за ревизия”, която да разпечатате и да попълните, след което да въведете информацията.