2.2.2. Прехвърляне

Прехвърлянията са с различни статуси :
  • За получаване - очаква се потвърждение от другия склад.
  • Изпратено - изпратена стока, но все още не е приета
  • Отворено - още не е изпратено към другия склад.
  • Приключено - при вече завършено прехвърляне между складове.
  • Отказано - когато стоката която се прехвърля е отказана от една от страните.