2.2.2. Прехвърляне

Прехвърлянията са с различни статуси :
  • За получаване - очаква се потвърждение от другия склад.

  • Изпратено - изпратена стока, но все още не е приета

  • Отворено - още не е изпратено към другия склад.

  • Приключено - при вече завършено прехвърляне между складове.

  • Отказано - когато стоката която се прехвърля е отказана от една от страните.