7.9. Фактура

Tова е документ, който отразява счетоводното представяне на една сметка. В общия случай той може да бъде 1:1, но може и да се различава със сметка (примерно артикулите да са преименувани, групиране или с разместени цени). Фактурата няма общо със склада - т.е. издаването на фактура НЕ намалява наличност в склада.

Основни възможности: - поддръжане на всички видове счетоводни документи - фактура, проформа, кредитно и дебитно известие - свободно фактуриране на продажбите - възможност за изпращане на документа по email - връзка между фактурите и сметките

Виж също