7.23. Работен график

Работният график е таблица, която подпомага организацията на работния процес, чрез лесно следене на работните смени на служителите.

Виж също