7.3. Търговки обект

Основна единица, формираща физическо (или виртуално) място в даден бизнес . В една инсталация на barsy може да има неограничен брой търговки обект от различен тип. Те могат да работят с общ каталог на стоките/ услугите или с индивидуален. Характеризира се с:

  • Име

  • Тип

  • Фирма, която го стопанисва

  • Лого

  • Други базови настройки, които се наследяват