5.3. Търговки обект

Основна единица, формираща физическо (или виртуално) място в даден бизнес . В една инсталация на barsy може да има неограничен брой търговки обект от различен тип. Те могат да работят с общ каталог на стоките/ услугите или с индивидуален. Характеризира се с:

  • Име
  • Тип
  • Фирма, която го стопанисва
  • Лого
  • Други базови настройки, които се наследяват