7.14. Плащане

Това е операция, която отразява парично постъпление в системата. Тя може да се асоцира със сметка (което я прави частично или напълно платена) или да остане “свободна” за последващо “закачане” към операция

Плащанията засягат паричния поток в системата.

Виж също