7.7. Клиентска заявка

Това е вид операция, която описва подробна заявка за покупка на даден клиент, която изисква по-дълъг процес по подрогтовка Има възможност да съдържа данните за клиента, заявен начин на плащане, адрес за доставка и артикули (с количества, цени, допълнителни подробности и други данни).

Подходяща за използване, когато има сделки, който може да не се състоят(примерно поръчки през сайт), или сделки, Самата операция не извършва складово движение. В определен етап се трансформира в сметка за да бъде завършена обработката й.

свободно дефиниране на множество параметри на всяка поръчка, с цел максимално добро описване на детайлите й водене на статуси, отговарящи на реалната ситуация (нова, за обработка, готова, приключена,…) пълна история на промените в дадена поръчка лесно превръщане в сметка