7.12. Модификатор

Това е допълнително указание/бележка към поръчка артикул в сметка. Всеки модификатор има допълнителен флаг, указващ дали той следва да бъде добавен/изпълнен (+) или изваден/пропуснат (-)

Виж също