7.16. Каса

Основна функционалност на системата, позволяваща осъществяване на продажби, плащания, обслужване на поръчки и др.

Касите могат да бъдат два вида - мобилна и стационарна.

7.16.1. Стационарна каса

Стационарната каса е компютър, който е свързан към вътрешната мрежа на системата, посредством жична свързаност към основния компютър - физически сървър с инсталация на barsy.

7.16.2. Мобилна каса

Всяка една регистрирана каса в системата, която не е физически свързана към основния компютър с инсталация на barsy (физичеки сървър).

7.16.3. Персонална каса

Всяка една каса, която при създването си е асоцирана с конкретен потребител. Тази каса може да бъде използвана само от този потребител. Използва се от потребители, създадени за осигуряване на достъп на външни приложения/сайтове.

Note

Всяка от касите позволява използването на различни barsy интерфейси за каси, предназначени за изпълнение на специфични работни задачи.