7.25. Складова калкулация

Това е операция, която изчислява теоретично какви ресурси ще бъдат необходими при зададен разход на крайни продукти. По нея може да се направи разходна калкулация за предстоящо събитие, ден или период. Не променя склада