7.28. Изписване

Това е складова операция, която се ползва за изтегляне на количества от определен артикул в даден склад (напр. с цел бракуване на стока, липси, обезценяване на стока и др.). Няма отношение към паричния поток.

Виж също