7.31. Доставчик

Единица, представляваща контрагент, доставящ стоки и услуги.

Характеризира се с:
  • Свободно име

  • Данни за контакт

  • Данни за фирмата

  • Група