5.31. Доставчик

Единица, представляваща контрагент, доставящ стоки и услуги.

Характеризира се с:
  • Свободно име
  • Данни за контакт
  • Данни за фирмата
  • Група