7.5. Категория

Категорията е помощна структура, която огранизира артикулите/услугите в системата. Тя е визуализация на мястото, където може да се намери даден артикул. Например: артикул Вода ще може да се намери в категория “безалкохолни”

Виж също