7.22. Роля

Единица, описваща правата в даден търговски обект. Всеки потребител има роля.

Характеризира се с:

  • Име

  • Права за всяка дейсност в система, които могат да се дават или отнемат глобално или за всеки търговски обект