7.11. Съобщения

Вътрешно фирмена система за обемен на съобщения Изпращане до конкретен човек или група от хора Следене на статус - прочетено/непрочетено Отложено изпращане към определена дата