Артикул от тип “комбо”

Този тип комбо артикули се използват при случаи, в които клиентът има право да избира комбинация от артикули в момента на поръчване, за което да плати фиксирана цена.

Пример:Артикул “Обеден промо пакет-супа+основно+десерт” с цена 9 лв.

При избиране на този артикул в сметката на клиента, служителят ще има възможност да избере, например - една супа от три възможни, едно основно от три възможни, един десерт от три възможни.

Настройка на артикула

Трябва да се направи в модул “Администрация”

 1. Необходимо е да имате създадени всички артикули, които ще предлагате.(картофена супа, салата Цезър, гарнитура пържени картофи и т.н)

Виж: създаване на артикули

 1. Необходимо е да създадете артикул, които ще носи цената за комбинацията( Обеден промо пакет-супа+основно+десерт, бургер+гарнитура, кафе+торта и т.н)
 2. След като имате създадени артикулите, трябва да отворите досието на артикул “Обеден промо пакет-супа+основно+десерт”.

Създаване на групи

 • тук натискате таб “Групи”
 • след това, натискате бутон “Нова група”(необходимо е да направите толкова групи, колкото вида артикули ще се избират- в случая са три: супи, основни, десерти)
 • вписвате името на групата, например “Супи”
 • в поле “задължителни”, задавате коло броя от артикулите в групата са задължителни при поръчка- например 1 бр.
 • в поле “макс. избор” избирате колко артикула от групата могат да се избират -например 1 бр.
 • поле тежест, указва коя група ще е най-отпред за избор при поръчка- “1”- ще бъде най-отпред
 • натискате бутон “запиши”
 • ще се визуализира нов таб “артикули”, където трябва да изберете от кои артикули ще може да се поръчва при маркиране, дали да бъде автоматично избран някой от тях и дали цената ще е различна от 0.00.

Важно! В конкретния случай цените на артикулите за избор са 0.00 в избраната група, тъй като цената на цялата комбинация е вече фиксирана -например 9 лв.

Повтаряте операцията за останалите групи- основни и десерти.

Избиране на групите в артикула

 • отново трябва да сте отворили досието на артикул “Обеден промо пакет-супа+основно+десерт”
 • трябва да сте отново на таб “групи”
 • тук, обаче, натиксте бутон “нов ред” под надпис “комбо групи”
 • в поле “избор на група” избирате група “супи”

В зависимост от това, колко групи имате за определеното комбо, толкова пъти натискате бутон “нов ред” и избирате групата.

Продажба на комбо артикул

Функционалността е налична само през модул “Продажби”

 1. Отваряте сметка
 2. Маркирате артикул, например “Обеден промо пакет-супа+основно+десерт”
 3. Отваря се прозорец, в който е необходимо да изберете от позволените ястия/напитки/други
 4. След като сте маркирали избора на клиента, натискате бутон “ОК”

Резултат:

Клиентът е избрал артикулите, които желае на момента и от системата са издърпани, количествата за правилните артикули.