Създаване на рецепта на артикул

След създаване на нов артикул в системата, бихте могли да създадете и неговата рецепта, ако е създаден от различни суровини, който зареждате. Предварително трябва да имате създадени тези суровини /съставки, от които се състои тази рецепта (и от чието количество ще бъде теглено от склада след продажба на съответния артикул).

От менюто на артикула избирате таб ‘Рецепти’, където въвеждате артикулите компоненти (суровини) със съответното количество, което ще се използва за приготвянето на артикула за продажба. Записвате промените.

Има две възможности за изтегляне от склада на артикулите-компоненти участващи в рецептата: ‘при приключване на сметка’ и ‘при производство’.

При приключване на сметка, артикулите компоненти се изтеглят от склада след продажба на артикула (след приключване на сметката).

При производство артикулите се изтеглят от склада след като направите операция ‘производство’ в barsy: от склад - производство - ново; въвеждате артикула и избирате какво количество да бъде произведено. След като произведете артикула (артикулите) компонентите от рецептата се изтеглят от склада и се връщат обратно в него под формата на новият артикул (артикула за продажба). Има смисъл да правите производство, когато артикулите с рецепти се задържат повече от два дни в склада.

На ревизия произведени артикули може да броите. Артикули с рецепти при приключване на сметка не могат да се ревизират, те се ревизират чрез артикулите - компоненти в рецептата.