1.6. Синхронизация

1.6.1. Описание

При наличието на повече от един barsy сървър в една организация, между тях може да се пусне синхронизация. Това дава възможност информацията да бъде актуална навсякъде, независимо къде е била извършена дадена операция. Един от сървърите се посочва като централенен и останалите свързват към него. Връзката става по криптиран канал, което предпазва информацията от подслушване. При отпадане на връзката между централния сървър и някой друг - barsy продължава да работи нормално. След въстановяването й, всички данни се синхронизират автоматично до изравняването им. Тази функционалност се използва в организации с повече от един търговски обект, централен склад и/или нужда от резервираност.

1.6.2. Как функционира

Синхронизацията се конфигурира от техническата поддръжка при добавяне или премахване на сървър от системата.

След пускането и в експлоатация, действието й е напълно автоматично. Не се изисква никаква операторска намеса за прехвърляне на информация от един сървър в друг. Извършва се пълна синхронизация, т.е. данните, налични във всички сървъри са идентични. Самото им прехвърляне се извършва на ниско(системно) ниво, а не на ниво конкретен документ/операция/потребител.

Изключения се прави само за “дневник на събития”, който се синхронизира само между крайни сървъри и централен, с цел оптимизиране на натоварването с информация за крайните сървъри.

За нормалното функциониране е необходимо да има интернет свързаност между централния сървър и останалите. В случай на прекъсване на дадена връзка, информацията се трупа в отделните сървъри и при възстановяване на свързаността, всичко натрупано се синхронизира напълно автоматично

1.6.3. Текущ статус

Текущия статус на синхронизацията може да бъде наблюдаван на началния екран на администрацията и в Помощ > Синхронизация. В таблицата се вижда списък на всички сървъри, включени в репликацията, като за всеки се показва дата,час,минута от последните прехвърлени данни. Когато информацията е в зелено, свързаността е налична и всичко данни са синхронизирани успешно. Ако информацията е в червено, причините може да са следните:

  • липса на интернет свързаност между съответния сървър и централния

  • конфликт при синхронизиране на данните - ако даден документ променен от две страни едновременно (рядък случай, свързан с липса на интернет, редактиране от две места и последващ опит за синхронизация)

../_images/replication_index.png
../_images/replication_servers.png