1.4. Интерфейси за работа с barsy

Използването на Barsy може да се извърши през някой от наличните му интерфейси

1.4.1. Административен интерфейс

Основния интерфейс на Barsy е изграден по WEB технология, като класическа интернет страница. Той може да се използва от всяко устройство с инсталиран браузер и мрежов достъп до сървъра, на който е инсталирано barsy. Това е най-универсалния интерфейс за работа. През него могат да се извършват абсолютно всички операции в barsy. Според спецификите на конкретния бизнес, този интефейс обикновено се използва за административни, контролни или всички дейности. Интерфейсът автоматично се наглася според размера на екрана на използваното устройство. Това го прави еднакво удобен за работа както от настолни компютри, така и от мобилни.

../_images/login1.png

Основен интерфейс - Администрация

1.4.2. Интерфейс продажби

Това е допълнителен интерфейс за работа с barsy. Той е предназначен за улеснено и бърза работа през екрани с тъч-функция, но може да се ползва и с мишка и/или клавиатура. През него могат да се извършват операциите:

 • Използване на графична схема на салоните в търговския обект
 • Откриване, поръчване, закриване на сметка
 • Създаване, редактиране, използване на клиенти към сметки
 • Получаване и изпращане на съобщения в системата
 • Получаване и обработка на поръчки към сметка
 • Приключване на работна смяна / тръговски обект
 • Създаване, редактиране, използване на резервации
../_images/posx.png

Интерфейс Продажби

1.4.3. API интерфейс

Barsy API е предназначен за машинна размяна на информация между barsy и други системи. Това спомага данните в различните системи винаги да са в съответствие и премахва нуждата от ръчно въвежда на една и съща информация няколко пъти.

Примерни приложения:

 • Комуникация с електронен магазин
  • Автоматична синхронизация на продукти, категории, описания, характеристики, снимки.
  • Автоматична aктуализация на цени.
  • Проверка на наличност за артикул.
  • Подаване на клиентски заявки, сметки.
  • Регистрация на данните за клиенти.
 • Комуникация със счетоводна система
  • Ежемесечно подаване на първични счетоводни данни.
  • Изтегляне на копия фактури
 • Комуникация със други Barsy системи
  • Обмен на фактури, зареждания, клиентски заявки.
  • Електроннно изтегляне на документ по уникален номер от система Barsy.
 • Комуникация със телефонна централа
  • Показване на данни на клиент при позвъняване (CallerID).
  • Показване на списък проведени разговори с клиент.