1.1. Как работи barsy ?

Barsy е реализиран като класическо интернет приложение с WEB интерфейс. Използването на тази технология позволява схемата клиент->сървър да бъде прилагана много гъвкаво според нуждите на конкретния търговец. Например сървърът може да бъде инсталиран на (почти) произволен компютър, който има постоянен достъп до интернет (или интранет), а клиент може да бъде всеки компютър с инсталиран браузер и достъп до интернет (или същия интранет като сървъра). Наличието на евтин и бърз интернет позволява тези две точки (клиента и сървъра) да бъдат произволно отдалечени (практически по цялото земно кълбо), а самите клиенти да бъдат неограничен брой (съответстващ на ресурсите на сървъра). Единственото ограничение на тази схема е нуждата от постоянна мрежова връзка между клиента и сървъра в моментите на използване. Прилагането на такава схема позволява потребителите да не бъдат обвързани с конкретен компютър от който да ползват програмата. Това опростява значително използването и поддръжката на програмата. За търговци, които не искат да използват собствени сървъри, barsy може да бъде инсталирано на сървъри за споделен хостинг, cloud сървъри и други виртуални сървърни решения.