1.5. Технологична схема

Основния принцип на работа на barsy е по схемата “сървър-клиент”.

1.5.1. Сървър

За инсталирането на Barsy е необходим компютър, условно наречен “сървър”. На него, barsy разполага всичките си софтуерни компоненти, необходими за нормалната му работа. За такъв може да служи: класически десктоп компютър специализирано хардуерно решение споределен сървър (shared hosting) виртуален сървър (“cloud service”, VPS)

Правилният избор зависи от конкретните нужди, натоварване и критичността на свързаност.

1.5.2. Клиент

За клиенти се приемат всички компютри, които се използват от потребителите за връзка с barsy. Това могат да бъдат: - бездисков POS терминал - класически десктоп компютър - мобилен компютър - таблет - “smart” телефон

За нормалната употреба не се изисква инсталиране нищо допълнително на компютрите, от които ще се използва. Те трябва да имат единствено уеб-бразуер и мрежова свързаност към сървъра.

1.5.3. Връзка с периферия

Barsy сървър може да комуникира и с различни допълнителни устройства, които дават възможност за още функционалност

 • Фискални устройства - Поддържане на почти всички принтери и касови апарати - Възможност за настройване на различни параметри - Автоматично сверяване на часовеници - Пускане на отчети и тестове
 • Служебни принтери - Печат на различни видове обслужващи бележки
 • Тъч екрани - Поддържане на множество модели - Възможност за калибриране
 • Баркод скенери
  • Поддържане на множество модели
 • Колектори за данни (data collectors)
  • Възможност за автоматично изчитане на данните
  • Прилагане на данните към различни операции (зареждане, прехвърляне, ревизия)
 • Търговски везни
  • Подаване на файлове с актуални артикули и цени
  • Разчитане на баркодове, съдържащи тежест, генерирани от везни
 • Карточетци - контактни и безконтактни
  • бърза и лесна ауторизация на персонала и/или клиенти
 • UPS
  • получаване на информация от UPS устройства
  • Изключване на системата при отпадане на захранване
Касови дисплей
 • Визуализиране на текущ артикул и крайна цена
 • Рекламен текст, когато няма друга информация
Втори монитор
 • Реклама насочена към клиентите