Сторно на плащане

Освен класическото сторно на сметка, можете да направите и сторно на конкретно плащане. Пример: Заредили сте авансово пари на клиент X, който е искал да организира рождения си ден при вас. Събитието е отменено поради някаква причина и трябва да върнете капарото.

Сторниране на плащане през модул Администрация

Отивате на:

Каса > Плащания > Последни
 • Чрез филтрите(бутон Филтри) можете да селектирате клиента, чието плащне търсите

 • Натискате “Приложи филтрите

 • В показания списък трябва да видите плащането на капарото и да натиснете бутон “i” срещу него

 • След това в долния десен ъгъл можете да натиснете на бутон “Сторно” * Ако плащането е въведено с фискален начин на плащане, то ще е необходимо да въведете информация от фискалната бележка, която сте издали за него, а именно:

  • УНП номер - Намира се най-отгоре на бележката под данните за фирмата ви.

  • Номер на фискалната бележка - намира се в долния ляв ъгъл на бележката под начина на плащане

  • Дата на бележката

  • Номер на фискална памет - намира се в най-долния десен ъгъл на бележката под надписа “Фискален бон”

  • Ако сметката е приключена с НЕфискален начин на плащане, то НЕ е необходимо да се попълват допълнителни данни. Само приключвате сметката със начин на плащне, чрез които ще връщате паритена клиента.

 • Натискате бутон “Сторнирай”, за да финализирате операцията.

../../../_images/accounts_edit_storno_payment_1.png
../../../_images/accounts_edit_storno_payment_2.png
../../../_images/accounts_edit_storno_3_fin.png

Сторниране на плащане през модул Продажби

Все още функционалността не е налична в модул “Продажби”. Необходимо е да се направи през модул Администрация.