Корекция на отворена сметка

По всички отворени сметки могат да се правят добавяния и корекции на артикули и количества.

Всички корекции по отворена сметка се записват и остават в история на промените на сметката
За да видите тези корекции отидете на Преглед на сметка > История

При намаляване на количество се изисква подаване на причина за корекцията.

“Причини отказ”

От модул продажби:

  1. Избирате отворената сметка > в дясно на монитора натискате знак минус (-) и артикула (или артикулите) стават с количество нула.

  2. Натискате бутон “Потвърди” или’Закриване’. Преди да се закрие/потвърди, програмата пита за “Причини отказ”, избирате причина за отказ на поръчката от клиента и закривате сметката (на нула).

Attention

Имайте предвид, че можете да изберете причина, която вади или не вади артикулите от складовата наличност, според ситуацията.

Създаване на причина за отказ

Можете предварително да зададете, каквито причини желаете от:

Настройки > Причини > Причини отказ

Тях ги създавате (именувате) свободно. Необходимо е да зададете в настройките на “Причини отказ” дали при избор на съответната причина да бъдат извадени артикулите от склада.

По този начин в отворена сметка може да извадите някои от артикулите, които например са изпуснати от сервитьора, като зададете причина, която да вади количеството от склада. По този начин не се налага да правите изписване.

Attention

Всички направени корекции се записват в историята на сметка и могат да бъдат разгледани при преглед на сметката

../../../_images/accounts_view_history.png