Сторно на сметка от друг търговски обект

Ситуация: Клиент купува артикул в търговски обект “х”, но в последствие посещава търговски обект “у”, където желае да върне стоката, или да я замени за друга.

Стъпки за сторниране

Note

За да може сметка от обект “х” да бъде сторнирана в обект “у” е необходимо да бъдат разрешени правата за сторниране на сметки от друг търговски обект. За тази цел на конкретните потребители, които ще извършват такъв тип сторно операции, следа дасе предоставят следните права: Сторниране на сметка и Приключване на сметка с отрицателен тотал.

Сторното се прави по следния начин:

 • Отваряте Каса - Нова продажба;

 • Избирате бутон “Сторнирай”;

 • Отваря се прозорец за въвеждане на номера на сметката, който може да се види от касовия бон;

 • След въвеждане номера на сметката, кликнете върху бутона “Виж”. Маркирайте сметката и изберете “ОК”;

 • Отваря се сметката от обект “Х”, като там трябва да се маркира артикулът за сторниране;

 • Кликнете върху бутона “Сторнирай”;

 • На екрана ще се визуализира следното съобщение -“Сметката е от търговски обект “Х”, а се опитвате да я сторнирате в обект “У”! Сигурни ли сте че искате да го направите?

 • Кликнете върху бутона “ОК”;

 • Отваря се сторно сметка със знак “-“(минус);

 • Приключете сметката.

Important

Ако има замяна на артикула, можете да добавите новия в тази сметка и така да го продадете, САМО АКО фискалните устройства в обекта не са свързани с barsy!. Ако устройствата са свързани с barsy, то сторното и продажбата на новия артикул трябва да бъдат направени в две различни операции/сметки.

Резултат

 • Сторнираният артикул се връща в склада на ТО “У”, ако правите замяна новия артикул излиза от склада на същия търговски обект (в случай, че има доплащане, сумата ще влезе в оборота на този търговски обект “У”. Ако само връщате парите и сметката е приключена на минус, то от оборота на същия обект “У” ще се извади сумата на върнатия артикул.

 • Сторнирания артикул се връща в склада на ТО “У”, където физически правят сторното.