Импорт на зареждане от отдалечена система

Импорт на зареждане от отдалечена система позволява автоматично получаване на информация, от която може да се създаде ново зареждане. Целта на този импорт е да се спести ръчното въвеждане на информация от оператор, а тя да бъде получена чрез API.

Hint

Текущо се поддръжка импорт от друга отдалечена система barsy

Описание

В случай, че трябва да направите ново зареждане по документ(независимо какъв), издаден от ваш партньор, който също използва система “barsy”, можете да се възползвате от функцията “Импорт от отдалечена система”. При нея можете да получите данни за зареждането директно от другата система и да ги заредите автоматично в нова операция “Зареждане” без ръчно да набирате артикулите, количествата и цените.

След извършване на необходимите настройки, ще получите възможност да видите всички докуементи, издадени от отдалечена “barsy” система за вас. Можете да изберете конкретен, да го разгледате и ако желаете - да го използвате за направа на ново зареждане.

Всички артикули от получения документ се съпоставят автоматично по име с вашите артикули. Ако някой от тях не съвпада, то вие можете ръчно да посочите тази връзка. Тя ще бъде запазена и следващия път ще бъде използвана. Така ръчната работа ще бъде сведена до минимум.

Ако даден артикул, който не е разпознат атоматично, не бъде свързан ръчно, ще бъде игнориран при направата на зареждане. След като прегледате документа и свържете ръчно желаните артикули, всички необходими данни (артикули, номер на документ, дата, доставчик) ще бъдат прехвърлени в ново зареждане, което ще остане отворено и може да бъде коригирано както желаете.