Предварителни настройки

Стъпка 1

За да получите достъп до вашите документи в отдалечена система, трябва да поискате от вашия доставчик да ви изпрати:

  • потребителско име

  • парола

  • адрес на неговата инсталация (ime.barsy.bg)

Данните се въвеждат в:

Настройки > Системни > Отдалечени системи > Нова отдалечена система

Попълва се:

  • Име - свободен текст за ваша информация

  • Протокол - Barsy Remote Client

  • URL - адресът, изпратен от вашия доставчик (ime.barsy.bg)

  • Потребител: потребителското име, изпратено от вашия доставчик (ime.barsy.bg)

Стъпка 2

За да асоциирате даден доставчик към тази отдалечена система, отидете в настройка на доставчици. Ако доставчикът вече съществува - изберете го, ако не - създайте го

Каталог > Доставчици > Преглед > Редактиране

В полето “Отдалечена система” избирате попълнената система от стъпка №1. Записвате.

Използване

За да създадете ново зареждане по готов документ, направете следното

Склад > Зареждания > Ново зареждане > Импорт > Отдалечен

Изберете желаната отдалечена система и ще видите списък с всички документи, издадени за вас от вашия доставчик, които още не сте въвеждали.

Избирате желания документ с бутона “i” на края на реда. Преглеждате данните. Ако те са наред (всички артикули са разпознати или сте ги настройли към ваши), можете да натиснете “Използвай”

Данните ще се попълнят в зареждането, което ще остане на екран и може да бъде редактирано. След като се уверите че всичко е наред, можете да запишете документа.