6.1.14. Как да направя промоция, която да важи за определен времеви интервал?

Можете да използвате опцията за създаване на ценово правило, което да важи за определен времеви интервал.

Виж как се създават ценови правила: Ценови правила

Необходимо е в настройките на ценовото правило, на таб “По часове” да зададете от колко, до колко часа искате да важи промоцията. Според този интервал, който зададете, ценовото правило ще се активира автоматично. Тук можете да зададете също за кои клиенти, артикули и търговски обекти да важи.