6.1.15. Използване на смесено плащане

При закриване на сметка в модул продажби във финалния диалог, където се посочват начините на плащане, може да видите бутон “Смесено” в лявата част на диалога (под надписа “начини на плащане”).

При натискането на този бутон, начините на плащане се трансформират от бутони в бутони + полета за въвеждане на сума (съответно срещу всеки бутон). По този начин може да посочите различни суми от няколко метод за плащане, които да формират крайната сума.

Hint

Малък трик: ако стойността на сметка е 32.60 лв и клиента е платил 10 лв с ваучери, за да зададете остатъка (22.60) бързо към някой вид плащане примерно “В брой” кликнете два пъти бързо (double click) в съответното поле на плащането и то ще се попълни автоматично.