6.1.12. Къде мога да проверя каква е посещаемостта в заведението?

Можете да проверите средно, по колко време клиентите са в заведението, и съответно с колко места разполагате средно за деня, като използвате следните справки:

  • Справки > Продажби > По сметки. Там е налична колона “Време”, като има добавен тотал на колоната.

  • Справки > Продажби > По места > Общо. Там също е добавена колона “Време”, като сумира времената на всички сметки, групирани по маси.

  • Справки > Продажби > По места > По салони. Показва продажбите, групирани по салони.

Това са трите справки, от които можете да изчислите заетоста за вашето заведение.