6.1.18. Как да филтрирам сметки, сторнирани в брой, които са платени с карта?

Съгласно Наредба №Н-18/13.12.2006 г., издадена от НАП, в случай, че се възстановяват суми изцяло или частично по банков път (не в брой от търговския обект), то за задължените лица не възниква задължение за издаване на сторно фискален/системен бон от ФУ/ИАСУТД. За суми, които са платени в обекта в брой, или с карта, и за които е издадена бележка от фискално устройство, при връщане, рекламация, или друг казус, при който същата сума е върната към клиента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се издава сторно бележка. Съгласно същата Наредба, сторно документът може да бъде издаден единствено в брой. Пример: Ако сметката е платена с карта на място в обекта, след което клента отказва да закупи продукта и желае сумата да бъде възстановена, то за същата следва да бъде издадена сторно бележка с начин на плащане “В брой”. За да филтрирате тези сметки, които са сторнирани в брой, но платени с карта, препоръчваме долуописаният начин на работа, който би улеснил проследяването на такъв тип операции:

Начин на сторниране през административният модул на barsy

 • Избирате конкретната сметка, платена с карта, която трябва да бъде сторнирана - Каса ->Сметки ->Всички

 • Отваряте сметката в режим редакция и кликвате върху бутона “Направи”

 • От възможностите избирате “Сторно сметка”

 • Преди сметката да бъде приключена, кликвате върху бутона - “Още информация” и избирате желано поле, в което да въведете текст, с цел по-лесно последващо филтриране. Това могат да бъдат: заглавие, описание, бележки

 • В полето за въвеждане на свободен текст, въведете говорящ за Вас, текст, от типа на “платено с карта”

 • Прикючвате сметката с начин на плащане - В брой

 • Сметката е сторнирана успешно.

Резултат

 • В Справки->Продажби->По сметки-> Общо, задавайки конкретен период, можете да филтрирате по заглавие, описание и бележка. Така, въвеждайки “платено с карта” в поле Заглавие (описание или бележка), например, системата ще Ви покаже всички сметки, в чиито заглавия е въведен този текст.

Начин на сторниране през модул Продажби на barsy

 • От сметки / Затворени, избирате конкретната сметка, платена с карта, която трябва да бъде сторнирана

 • Отваряте сметката и кликвате върху бутона “Още” -> Сторнирай

 • В появилият се прозорец с номера на сметката, отново кликвате върху бутона “Сторнирай”

 • Над изброените артикули в сметката ще откриете надпис Сметка (и съответният номер) - кликнете там

 • В “Заглавие”, “Описание”, или “Бележка”, въведете текст “Платено с карта”, след което продължете с обичайните стъпки за сторниране

 • Сметката е сторнирана успешно.