6.1.2. Каква е разликата между сметка и клиентска заявка

Операциите “Сметка” и “Клиентска заявка” си приличат, но имат различно предназначение.

Note

Какво е сметка?

Tова е документ, който се създава при извършване на операция “продажба”. Той описва фактическата сделка. Съдържа информация за артикули, количества и цени.

Note

Какво е клиентска заявка?

Това е вид операция, която описва подробна заявка за покупка на даден клиент, която изисква по-дълъг процес по подрогтовка Има възможност да съдържа данните за клиента, заявен начин на плащане, адрес за доставка и артикули (с количества, цени, допълнителни подробности и други данни).

Въпрос: “Кога да използвам сметка и кога - клиентска заявка?”

Отговор:

Сметките са задължителна операция за отразяване на извършена сделка. Всяка усешна интеракция с краен клиент завършва задължително със сметка. Клиентските заявки могат да се използват като предшестващи сметката, когато сделката е:

  • по-дългосрочна

  • минава през различни фази на обработка

  • прехвърля се през различни търговски обекти за обработка (

Опции

Сметка

Клиентска заявка

Извършва складова операция

Да

Не

Съдържа информация за клиент

Да

Да

Прехвърляне между търговски обекти

Не

Да

Настройваеми допълнителни данни за операцията

Не

Да

Настройваеми допълнителни данни за артикул

Не

Да

Настройваеми допълнителни статуси

Не

Да

Настройваеми допълнителни права спроред статус

Не

Да