6.1.6. Как да ползваме капаро в системата.

За целта може да се ползват така наречените пакетни карти.

Възможно е да създадете вид пакетна карта със следните стойности: * Име: Капаро * в продажба: включено * цена: 1.00 лв * Важи от - важи до : {според вашите изисквания} * Отстъпка: -100 * Кредит сума: -1 * Автоматично генериране на код: включено

Това ще създаде артикул ‘Карта - капаро’, който служителите в магазините ще могат да продават, като според количеството, което зададат ще се определя стойността на капарото.

При приключване на сметката на фискалната бележка ще се отпечата баркод с уникален номер (Ако фискалното устройство поддържа разпечатване на баркод). Стойността на фискалната бележка ще е за стойността на капарото.

За да се използва капарото когато бележката бъде представена в магазина служителя може да маркира артикулите, който ще се продават и да натисне ‘запиши и продължи’. След това трябва да натисне бутон ‘Пакетна карта’ и да напише номера на картата от фискалната бележка или да я сканира с баркод скенера с който разполагате във всички магазини. Това ще добави артикул в сметката с отрицателна стойност, който ще извади от сумата на сметката стойността на капарото. При приключване на сметката ще се отпечата фискален бон на стойност: сумата на артикулите минус използваната сума от капарото.

Пример:

  • В магазина идва клиент и иска да остави капаро 50лв. Касиера му маркира артикул ‘Карта - капаро’ с количество 50. Общата стойност на фискалната бележка е 50лв, която клиента си прибира.

  • Клиента идва след Х време и си купува дънки на стойност 90 лв като предоставя фискалната бележка за платеното капаро с баркода. Служителя маркира дънките и натиска ‘Запиши и продължи’ след което натиска бутона ‘Пакетна карта’ и сканира баркода от бележката за да въведе номера накартата. Ако всичко е наред ще види допълнителен артикул в сметката с отрицателна стойност -50 лв. При приключване на сметката ще излезе фискален бон на стойност 40 лв, които клиента дължи и си прибира двата фискални бона.

Обръщаме ви внимание, че веднъж след като се използва цялата сума по капарото тя не може да бъде използвана отново.