6.1.1. Как да отчитам посетители в обекта?

Отчитането на брой посетители може да се извършва чрез въвеждане на информация за тях в съответните сметки. Функцията е налична през интерфейса за продажби и представлява отбелязване на брой хора към конкретна сметка. Информацията остава записана в сметката и е налична след това за преглед към всяка сметка или като обобщаващи справки в секция

Справки > Продажби > По посетители

Функционалността може да се използва по три начина:

  1. Опционално въвеждане на броя посетители

Няма нужда от допълнителна настройка. Може да се прави по всяко време след отваряне на сметката. След влизане в дадена сметка (нова или съществуваща), се натиска надписа “Хора”. Показва се диалог от който може да се избере желания брой.

  1. Задължително въвеждане на броя посетители преди откриване

Трябва да се направи настройка на ниво Каса. През администрацията, се отива в

Настройки > Основни > Каси > Редактиране

Настройката се казва “Брой клиенти в сметка”. Трябва да изберете “задължително при откриване на сметка” По този начин диалога за избор на брой клиенти се появява веднага при откриване на нова сметка и не може да бъде прескочен. Избрания брой може да бъде коригиран по всяко време по метода описан в 1.

  1. Задължително въвеждане на броя посетители преди закриване

Трябва да се направи настройка на ниво Каса. През администрацията, се отива в

Настройки > Основни > Каси > Редактиране

Настройката се казва “Брой клиенти в сметка”. Трябва да изберете “задължително при закриване на сметка” По този начин диалога за избор на брой клиенти се появява веднага при закриване на сметка и не може да бъде прескочен.