6.1.11. Как да добавим допълнителна информация към представител?

Можете да добавите допълнителни полета, които да се попълват към представителите на всички клиенти. Информацията, която се въвежда за всеки представител е свободно настройваема т.е вие можете да редактирате, каква информация да се въвежда в полетата там (например име, пол, възрасти, предпочитания, рожден ден и т.н).

Настройки:

  1. Отивате на Натройки > Клиенти > Информация за представители

  2. Правите но вид представител или редактирате информацията на вече създаден

  3. При отваряне на определеният вид представител натискате таб “Стойности”

  4. Въвеждате следните данни:

  • Име на полето(например - дата на раждане/рожден ден и т.н)

  • Тип на информацията( текст, дата и др.)

  • Описание

  • Тежест

5. Натискате бутон “Запиши” 6.След като сте добавили полетата, е необходимо да отидете на таб “Редактиране” и да ги изберете в Инфо колона 1, 2 и 3. Така избраните полета ще се визуализират за попълване при избор на този вид представител.

Важно!

За лесна проверка на записаните данни към представителите можете да използвате, следната справка:

Каталог > Клиенти > Всички представители(бутон)