6.1.7. Как да разпечатам печат копие на фискален бон от КЛЕН ?

Може да отпечатате клен от фискалното устройство. КЛЕН е контролна лента на електронен носител, в която се съхранява копие на всеки отпечатан касов бон.

В модул продажби > бутон Фискални операции > Клен > задавате датата и часът на изваденият вече фискален бон, на който искате копие (от дата и час до дата и час) > Печат. Ще ви излезе бележка от фискалното устройство.