Допълнително съдържание

Възможност клиентите да добавят допълнително съдържание към публичен каталог.

В таб допълнително съдържание може да добавите съдържание от тип:
  • Доставка

  • Политики

Доставка

Съдържа информативен текст.

Политики

Съдържа информативен текст.

Как да добавите допълнително съдържание

  • В поле “Тип” избирате една от двете опции - Политики или Доставки.

  • В поле “Заглавие” слагате заглавието, което искате да видите.

  • В поле “Съдържание” слагате текста, който трябва да се показва на клиентите.

Самото допълнително съдържание можете да видите в навигацията на публичното меню -горен ляв ъглъл на монитора.

../../../_images/public_menu_settings_additional_content.png