6.5.16. Как мога да поръчвам артикули от кухнята на съседното заведение?

Описание

Ако желаете да разширите асортимента си и да обгрижвате допълнително вашите клиенти, като им предлагате артикули от менюто на близкото заведение, тогава можете да да използвате функционалността за правене на отдалечени поръчки.

Най-често срещаната ситуация е:

Търговски обект, който е само питеен (бар) иска да предлага и ястия от кухнята на съседното заведение (ресторант).

С помощта на barsy, системите в двете заведения могат да бъдат свързани така, че да си обменят информация за артикулите и поръчките.

При работа, персоналът в бар-а може да маркира всички артикули, който се предлагат в кухнята на ресторанта, като собствени локални артикули, без да прави нищо различно от обичайните си действия. Следствие на настройките за обработка на поръчките, артикулите за кухнята ще бъдат директно прехвърлени към ресторанта. Там те могат да излизат директно на принтер или на екран.

Персоналът в бара може да следи статуса на изпратените отдалечени поръчки и да разбере кога да готови (при изпращане към екран).

Персоналът в кухнята получава директно поръчките и ги обработва. Всяка поръчка от бара се различава по каса/потребител.

Накрая на деня двете заведения мога да се разплатят чрез използване на стандартните справки и филтриране по каса и/или потребител.

Връзката между двете заведения може да се осъществи чрез директен кабел (препоръчително) или през интернет.

Предимства

При използване на функцоналността “отдалечени поръчки”, се автоматизира голяма част от действия, които в противен случай трябва да се извършват ръчно - звънене по телефон, разходка до съседното заведение, забравени поръчки, трудно отчитане

С помощта на ценови правила, поръчките от отдалечено заведение могат да се маркират на пълна, намалена или нулева цена - според търговските договорки между страните.

Условия:

За да могат отдалечените поръчки да се осъществят, трябва да са изпълнени няколко условия предварително:

  • И двата обекта да работят със система barsy.

  • В обекта, от който ще се поръчва(система Б) трябва да има допълнително създадена “каса”, която се доплаща към абонамента

  • В обекта, който ще поръчва(система А) трябва да има създадени индентични артикули с тези, който ще бъдат поръчвани от система Б

  • В обекта, който ще поръчва(система А) трябва д се направи един нов поток, който ще е специално създаден за отдалечените поръчки.

За информация за настройване - вижте Отдалечени поръчки