6.5.4. Баркодове

Баркодовете представляват уникален набор от цифри (с изключения и с букви), които идентифицират продукта и носят цялата нужда за системата, информация за него. Баркодовете могат да бъдат с различна дължина: * 5-цифрени * 8-цифрени * 9-цифрени * 13-цифрени

Атрибути на баркода

 • Префикс- Указва дали артикулът е обикновен, или съставен. Съставеният артикул е този, за който системата сама изчислява срок на годност и го добавя към зададеният 5-цифрен код*

 • Най-често използваните префикси са 28 -указва, че баркода е съставен и казва на системата да търси артикулите по следващите 5 цифри от кода, след префикса;, и 38 -указва, че кода е обикновен – системата търси артикула по всичките цифри в него.*

 • Код на артикул – Може да бъде зададен ръчно, генериран автоматично в картона на артикула в барси, или да бъде подаден от фирмата доставчик*

 • Ако имаме съставен артикул с код 28123450 с префикс 28, но артикула се предлага в различни разфасовки с неточен грамаж, то за артикула се приема, че баркода е 12345: така за всяка разфасовка от него това ще бъде един и същи баркод, но с различни цифри след него, указващи грамажа на конкретната разфасовка.*

Note

Пример: Пилешко филе с баркод 28444440: При закупуване на разфасовка от 356гр., отпечатаният от везната баркод ще има следния вид: 2844444003560.

Какво ни казват цифрите от баркода?

../../_images/barcode_one.png
 • Тегло – Теглото винаги се измерва в грамове. Ако имаме измерено тегло 0.450кг., то на баркода ще видим „00450“. Ако артикула е 3 броя = 00003.

 • Контролна цифра – Последната цифра от съставният баркод се нарича контролна цифра. Проверява коректността на данните от етикета на системно ниво, невидимо за оператора на каса.

Най-просто, това е последната цифра на 13-символен код. Изчислява се по определен алгоритъм и показва дали баркодът е верен

Баркод стандарти

В системата GS1 в употреба са няколко различни баркода: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, GS1-128, ITF-14 и DataBar. Те имат различна структура и следва да се разгледат поотделно. Специфични баркод стандарти са тези за печатните издания: ISBN и ISSN.

Стандарт EAN-13 се състои от 13 цифри и има следната структура:

 • GS1-префикс от три разряда, който указва страната, в която е регистрирана фирмата производител на стоката (не е задължително страната, в която стоката е произведена). GS1-префиксът за България е 380.

 • код на производителя, който е от 4 до 6 разряда и се определя от националната организация GS1.

 • номер на артикул (търговска единица), който е от 3 до 5 разряда.

 • контролна цифра.

  Стандарт EAN-8 – се състои от 8 разряда и е предназначен за малки по размер артикули. EAN-8 се формира по различен начин от EAN-13.

 • GS1-префикс от три разряда за страната. И тук за България кодът е 380

 • номер на артикула, 4 разряда

 • контролна цифра

  Стандарт UPC – се състои от дванадесет разряда, разделени в три групи. Този баркод стандарт не предвижда разряди за държава.

 • Първата група от 6 до 9 разряда и се нарича UPC фирмен префикс

 • Втората група от 5 до 2 разряда отговаря на номер на артикула

 • Последният (12-ти) разряд е контролна цифра