6.5.5. Как да извадя тара, без да имам свързана везна към системата?

Продажба на артикули с грамаж на измерване, през модул Продажби, позволява редактиране на измереното количество.

Ако към Вашата система няма свързана везна, то при измерване на артикула можете да зададете количеството му, като от него извадите грамажа на съда, в който е поставен. За целта е необходимо предварително да знаете какъв е грамажа на въпросният съд - купа, кутия, чиния и други.

Как става това?

  • В отворената сметка маркирате желаният артикул.

  • Измервате го на везната, която не е свързана към системата.

Вариант 1

  • Кликвате върху бутон “Количество” и въвеждате грамажа на артикула, от който предварително знаете какъв грамаж на съда трябва да извадите -> кликнете върху “OK”.

../../_images/tara_2.png

Вариант 2

  • Кликвате върху артикула, след което в поле “Количество” трябва да зададете правилният грамаж (без грамажа на съда) -> кликнете върху “OK”.

  • Важно уточнение е да смените знака “+”, със знак “=” в стъпка 2 от снимката.

../../_images/tara_3.png

..important:: За да можете да извършите корекции чрез описаните варианти, следва да имате разрешени права за това от администратора на системата във Вашият обект.