6.5.9. Защо barsy ми вади ДДС от зареждането ?

При въвеждане на ново зареждане имате възможност да изберете един от двата режима на работа, свързани с единичните цени. Изборът зависи от това, дали документа от който въвеждате съдържа единични цени БЕЗ ДСС (всички фактури) или С ВКЛЮЧЕНО ДДС (примерно някой стокови разписки). Желания от вас режим се задава от настройката “Единичните цени са” и възможни опции “С ДДС” и “БЕЗ ДДС”

В конкретния случай вие сте избрали, че единичните цени са с включен ДДС. Съответно програмата НЕ начислява на тях ДДС, а го вади. Във вашия случай явно цените са по фактура, т.е. без включен ДДС. За да решите проблема, просто сметене опцията за това зареждане и запишете